osterbybruk-20151008-041-montage
Vattenrådets syfte

Vattenrådet ska genom sin sammansättning, med bred representation från olika intressenter, genom samverkan, samsyn och konsensus verka för god vattenhushållning, jämna flöden, god vattenkvalitet och naturlig biologisk mångfald. Vattenrådet ska tillföra vattenvårdsarbetet den omfattande lokala kunskapen och kompetensen. (Kort utdrag ur handlingsplanen läs hela texten.)

 

Vattenrådets stadgar.